Bestyrelsen

Formand:

Jørgen Andersen

Tlf. +45 20497071

Næstformand:

Lars Kliver 

Tlf. +45 20153811

Administrator:

Jørgen Andersen

Referent:

Claus Dyrmose

Bestyrelsesmedlem:

Gert Christiansen