Persondatapolitik

Persondataforordning

Privatlivspolitik

Aarøsund Lystbådehavn Ambas privatlivspolitik i relation til databeskyttelsesforordningen.

Aarøsund Lystbådehavn Amba registrerer oplysninger om personer, der er knyttet til vores lystbådehavn. Denne registrering sker på baggrund af indberettede oplysninger fra andelshavere, lejere og/eller tilknyttede personer, samt ansatte. Enten indsendt til os via vores overdragelsesdokument, en mail, pr. telefon eller pr. brev.

Hvad indsamler vi?

 • Dit navn.
 • Din adresse.
 • Din e-mailadresse.
 • Dit telefonnummer.
 • Oplysninger omkring båden (størrelse, navn m.m.).
 • Som ansat også dit CPR-nummer og bankkontonummer.

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, som vi har pligt til.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Aarøsund Lystbådehavn Amba indsamler alene oplysninger med det formål at kunne drive og servicere lystbådehavnen. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine andelsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.
 • Opfyldelse af andels- og/eller lejerpligter, herunder opkrævning og betaling af årlig ydelse m.v.
 • Information m.m. til andelshavere omkring havnens service og drift.
 • Ved ønske om salg af andel formidles dine oplysninger til evt. køber, for at skabe kontakt mellem andelshaver og evt. køber.
 • Ved salg af andel påføres dine oplysninger på overdragelsesdokumentet.
 • Administration af dine relationer til lystbådehavnen.

Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en tilknytning til havnen. Når du sælger din andel eller ikke længere er lejer eller ansat, slettes dine oplysninger, med undtagelse af oplysninger, der evt. er en del af regnskabsmateriale og skal opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven.

Dine personlige oplysninger videregives ikke til markedsføringsformål.

Du har ret til adgang til din personoplysninger

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registret om dig, hvordan vi har indsamlet dem, hvad vi bruger dem til og hvordan vi behandler dem.

Du har til enhver tid ret til at få rettet fejl, og pligt til at oplyse os om evt. ændringer i de oplysninger vi skal bruge for at drive og servicere Aarøsund Lystbådehavn. Spørgsmål, ændringer m.m. kan sendes pr. mail til info@alamba.dk.