Velkommen til Aarøsund Lystbådehavn

– en af Danmarks hyggeligste havne

Info og sidste nyt

HUSK: Havnens økonom er meget afhængig af gæstesejlerne. Derfor en opfordring til at vende skiltet til grønt når du forlader havnen.
Den bedste måde at anmelde hjemkomst på er at sende en SMS til havnemesteren på Tlf. +4521761863.
Havnens personale er utrolig gode til at give tilbagemelding næste morgen med “OK”.

Gasgrill ijnstalleret på Perlens terrasse.
Så er der installeret gasgrill til fri afbenyttelse på Perlens terrasse. De vil kunne bruges i tidsrummet 17:30 til 20:30.
Der vil i den nærmeste fremtid blive lavet overdækning.
NB: Husk at slukke for gassen efter brug.

Modtagne klager.
Bestyrelsen har modtaget klager over, at nogle både stikker uden for de pladser, hvor de er hjemmehørende. Det har medført situationer, hvor der er sket uheld med skader til følge.

På hjemmesiden fremgår det under udlejning af pladser, at båden ikke må stikke uden for pladsen. Det betyder også, at fastliggere ikke må have både, der stikker uden for pladsens længde.

Bestyrelsen er opmærksom på, at problemet er et sikkerhedsproblem, som ikke kan ignoreres.

I de tilfælde hvor problemet eksisterer, er vi af den opfattelse, at problemet kan løses ved at båden får stævnen ind over broen.

Som følge heraf, henstiller vi til, at de pågældende andelshavere vender båden, så den ikke stikker uden for pladsen/pælene.

Markering på parkeringsplads ved havnekranen.
Som de fleste nok har bemærket, er der lavet markeringer på parkeringspladsen foran havnekranen. Årsagen er, at det altid skal være muligt at komme til kranen med hydraulikvognen og redskabsvognen. Der kan opstå nødsituationer, som kræver øjeblikkelig handling. Sidste år, oplevede vi parkeringer over weekender, hvor adgangen var blokkeret af biler.
Så respekter afmærkningerne.
(I en nødsituation vil ulovlig parkerede biler blive fjernet med en gaffeltruck.)

Nye cykler.
Havnen har opgraderet cyklerne. Med hele 4 nye cykler. Vi kunne ikke være de gamle cykler bekendt over for vores gæster.
Cyklerne er forsynet med kodelås som gæster får udleveret når de køber gæstebillet.
For andelshaverne oplyses koden på “Andelshaver login siden”.

M.v.h.
Bestyrelse.

Lars fik lov til at invie

Pga. høje elpriser skal alle både, have strømmåler monteret når man bruger strøm, både på land og i vandet. Måleren skal være synlig m.m. andet er aftalt med havnemesteren! Forud betaling i automaten ved havnekontoret (Vejledning til betaling for strømpakker)

Betalingsautomaten skal nu også bruges til betaling  af strømpakker til jolle/båd-husene. Igen, der skal betales forud. Vejledningen kan ses her.

Gas sælges fra havnekontoret, når havnemester/assistent er der, eller ring 74584863.

Der er i øjeblikket enkelte bådpladser i forskellige størrelser til salg.
Kontakt Jørgen Andersen tlf: 20497071

Bådpladser og vinteropbevaring også for ikke andelshavere.

Har du lyst til at blive andelshaver i Lillebælts hyggeligste lystbådehavn, som ligger i midten af Lillebælt? Så skriv dig på ventelisten til en bådplads, du finder skemaet under menupunktet Bådpladser.

Der er også mulighed for at leje pladser i havnen – se mere omkring dette under Bådpladser.

Hvis du ikke er andelshaver, så er der mulighed for at købe en vinterpakke hvor båden kan komme på land evt. med mast på, eller blive i vandet ved en af vores broer, vinteren over. Vi er godkendt A havn.
Lokalt værft er eksperter i klargøring af båden til både vinter og sommer sæson, hvis det ønskes. Du kan få mere information omkring vinteropbevaring på vores landareal hos vores havnemester på telefon 21761863.

For kranbetjening kontakt havnemester.
Andelshavere kan se mere omkring kranbetjening under Andelshave